Add to Google Reader or HomepageAdd to netvibesSubscribe in BloglinesSubscribe in NewsGator OnlineAdd to Plusmo

Kamis, 25 September 2008

Islam Menurut Saya dan Sejarah Perkembangannya.

ISLAM MENURUT SAYA.

Islam: Berserah diri kepada tuhan.
Sebagaimana diterangkan dalam suatu ayat yang berbunyi:
"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam..."
Dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Islam hanya bertuhankan satu, yaitu "ALLAH". Sebagaiman diterangkan dalam dua kaliamat syahadat:
لا إله إلا الله محمد رسول ال "Laa ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah", Tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Dalam syahadat itu pula diterangkan "Muhammad adalah utusan Allah", itu berarti Allah meyakinkan nabi Muhammad SAW merupakan "Ustwatun Hasanah" yaitu contoh tauladanyang baik. Oleh nabi Muhammad SAW pula Lah Al-Qur'an diturunkan melalui penyampai wahyu, Jibril.QS. Al-Alaq merupakan ayat pertama yang diturunkan Allah SWT kepada Muhammad SAW.

Rukun Islam:
1. Mengucap dua kalimah syahadat.
2. Mendirikan shalat lima kali sehari.
3. Membayar zakat.
4. Berpuasa pada bulan Ramadhan.
5. Menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu.

Rukun Iman:
1. Iman kepada Allah
2. Iman kepada malaikat Allah
3. Iman kepada kitab-kitab Allah
4. Iman kepada nabi dan rasul Allah
5. Iman kepada hari kiamat
6. Iman kepada qada dan qadar


Nabi Muhammad SAW.

Pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah (571 masehi), dilahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Muhammad. Beliau dilahirkan dalam kedaan yatim, sebab ayahnya Abdullah wafat ketika Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Bertambah lagi penderitaanya ketika ibu tercinya Aminah meninggal. Lalu Muhammad dirawat dan dibesarkan oleh kakenya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang. bertambah lagi penderitaanya dengan wafat Kakeknya. Selanjutnya Muhammad dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Muhammad kemudian menikah sengan seorang janda bernama, Siti Khadijah. Ketika Muhammad berusia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah.

Al-Qur'an Kitab Umat Islam.

InsayAllah, Al-Qur'an memiliki 30 juz, 144 surat, dan Sekitar 6500 ayat. Al-Qur'an pertama kali diturunkan di Arab Saudi, tepatnya di Gua Hira. Al-Qur'an insyaAllah diturunkan dari tahun 611-632 M. Al-Quran Diawali ole surat pembuka,yaitu: Al-Fatihah. Al-Qur'an dipercaya umat islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup.

Masa Sebelum Adanya Islam (Zaman Jahiliyah)
Zaman jahiliyah adalah zaman kegelapan dimana masyarakatnya tidak memiliki moral yang sesuai. Bangsa jahiliyah adalah adalah bangsa yang menyembah berhala sebagai tuhannya.

Awal Kedatangan Islam.
Awal Kedatangan islam ialah pada saat wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu saat muhammad berumur 40 tahun. Awalnya Muhammad berdakwah secara tertutup, dan akhirnya Muhammad berdakwah secara terbuka. Banyak cobaan dan rintangan kektika beliau menyebarkan agam islam.

Islam Berkembang Hingga Kini.
Agama islam kini telah tersebar luas dengan metode perkembangan yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia islam berkembang dengan berbagai cara, ada yang menggunakan media seni untuk menyebarkannya. Hingga sekarang mayoritas agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah islam.

Lubuklinggau,26 september 2008.

Comments :

0 comments to “Islam Menurut Saya dan Sejarah Perkembangannya.”

Posting Komentar

"Your comment is needed to build up this blog."
Silahkan isikan komentar anda.
Mohon bantuan untuk mengembangkan blog ini dengan mengisikan komentar pada kotak komentar dibawah ini:

 

Copyright © 2009 by Blogger Cilik